Strona główna biuletynu

Witamy na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Siechnice

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Godziny pracy urzędu: tutaj ...

Telefon: (71) 786 09 01
Fax: (71) 786 09 07

strona www: www.siechnice.gmina.pl

e-mail: biuro@umsiechnice.pl

REGON: 931935129

NIP: 912-10-05-691

KONTA BANKOWE:
wykaz numerów kont...

WYBRANE BEZPOŚREDNIE NUMERY TEL:

Sekretariat - tel. 71/786 09 01

Podatki - tel. 71/ 786 09 06

Planowanie przestrzenne - tel. 71/ 786 09 38

Geodezja - tel. 71/ 786 09 43, 71/ 786 09 44

Kasa - tel. 71/ 786 09 15

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 71/ 786 09 19

Ewidencja Działalności Gospodarczej 71/ 786 09 62, 786 09 18

Meldunki, dowody osobiste - tel. 71/ 786 09 20

 

         Regulamin Publikowania Informacji Publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice

Redaktor naczelny biuletynu Maciej Skwara tel. 71 786 09 92 , e-mail: mskwara@umsiechnice.pl