Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami): rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).


Opłaty: 

Opłata skarbowa:

- za wniosek – 5,00 zł,

- za każdy załącznik – 0,50 zł.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
O/ Święta Katarzyna nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004


Termin odpowiedzi: 

Do 30 dni.


Miejsce załatwiania sprawy: 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Dokumenty: 

1.„Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy”

2. Załączniki:

- tytuł prawny do lokalu.


Uwagi: 

1.  W przypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej Urząd Miejski pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie. 

2.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miejskiego.

3. Koszty przygotowań geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości lokalowych pokrywa

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Borkowska
Osoba udostępniająca informację    Mariusz RóżnowiczZałączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 11:59