Zarządzenia Burmistrza - 2010


Rejestr zarządzeń Burmistrza Gminy Siechnice:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł

01/2010

07.01.2010
 w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej

02/2010

07.01.2010
 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego - sala gimnastyczna

03/2010

07.01.2010
 powołanie kierownika GOSiR

04/2010

19.01.2010
 w sprawie sprzedaży dz. nr 155 obręb Kotowice

05/2010

25.01.2010
 w sprawie nabycia przez gminę w drodze darowizn dz. nr 769/3 obręb Siechnice

06/2010

26.01.2010
 w sprawie wyposażenia pracowników w okulary

07/2010

18.02.2010
 w sprawie wykonania budżetu gminy na 2010 rok oraz opracowania planu finansowego

08/2010

16.03.2010
 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań dz. 549/131, 132,133, 148 Siechnice - rynek

09/2010

19.03.2010
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z budżetu gminy

10/2010

31.03.2010
 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

11/2010

12.04.2010
 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży dz. nr 224/2 Siechnice

12/2010

12.04.2010
 wykup dz. nr 40/3 Groblice

13/2010

12.04.2010
 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG

14/2010

12.04.2010
 JOSZ

15/2010

13.04.2010
 BdsFE

16/2010

14.04.2010
 przekazanie informacji do organu podatkowego

17/2010

19.0.2010
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

18/2010

30.04.2010
 brak

19/2010

10.05.2010
 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego - remont dachu szkoła

20/2010

10.05.2010
 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

21/2010

14.05.2010
 w sprawie budżetu gminy

22/2010

24.05.2010
 w sprawie sprzedaży dz. 138/1 , 138/3, 138/4, 138/5, 138/6 obręb Iwiny

23/2010

brak
 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i strat

24/2010

brak
 brak

25/2010

07.06.2010
 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

26/2010

14.06.2010
 JOSZ

27/2010

16.06.2010
 JOSZ

28/2010

27.06.2010
 powołanie Komisji Egzaminacyjnej

29/2010

24.06.2010
 ZOZ

30/2010

24.06.2010
 ochrona środowiska

31/2010

29.06.2010
 w sprawie budżetu gminy

32/2010

07.07.2010
 w sprawie sprzedaży dz. 545/156 i 545/158 obręb Siechnice

33/2010

19.07.2010
 w sprawie powołania Komisji przeglądu gwarancyjnego boiska

34/2010

27.07.2010
 zmieniające zarządzenie nr 67/2009

35/2010

30.07.2010
 w sprawie ustalenia zakładów planu kont dla projektu "Odra Velo"
35a/2010 30.07.2010
w sprawie budżetu
36/2010
09.08.2010
zmiana zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości
37/2010
11.08.2010
w sprawie sprzedaży w procedurze przetargowej dz. 278/8, 278/11 Siechnice
38/2010
12.08.2010
w sprawie nabycia dz. nr 654 Święta Katarzyna obręb Radwanice
39/2010
12.08.2010
w sprawie nabycia dz. nr 609 Święta Katarzyna
40/2010
12.08.2010
w sprawie nabycia dz. nr 608 Święta Katarzyna
41/2010
16.08.2010
w sprawie powołania komisji ds przeglądu gwarancyjnego
42/2010
23.08.2010
w sprawie konsultacji społecznych "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi"
43/2010
26.08.2010
w sprawie przedstawienia RIO i Radzie informacji o wykonaniu budżetu
44/2010
26.08.2010
w sprawie zasad opracowania materiałów do projektu budżetu na 2010 rok
45/2010
27.08.2010
w sprawie ustalenia planu kont dla projektu "Budowa sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie"
46/2010
21.08.2010
w sprawie budżetu gminy
47/2010
03.09.2010
ogłoszenie naboru partnerów do realizacji projektu z LGD Lider A4
48/2010
01.09.2010
w sprawie budżetu
49/2010
10.09.2010
w sprawie przeglądu gwarancyjnego świetlica w Iwinach
50/2010
13.09.2010
w sprawie określenia ...
51/2010
14.09.2010
w sprawie rozliczenia realizowanych zadań inwestycyjnych
52/2010
16.09.2010
brak
53/2010
30.09.2010
w sprawie budżetu
54/2010
01.10.2010
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
55/2010
05.10.2010
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
56/2010
01.10.2010
zespół
56a/2010
01.10.2010
pełnomocnik ISO
57/2010
12.10.2010
w sprawie zmiany nieruchomości Iwiny  dz. 159/8, 159/92a, 160/3, 160/4
58/2010
15.10.2010
w sprawie sprzedaży dz. nr 549/128 obręb Siechnice w trybie przetargowym
59/2010
15.10.2010
w sprawie powołania zespołu
60/2010
22.10.2010
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej dz. nr 262/1 Siechnice
61/2010
27.10.2010
w sprawie budżetu


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza - 2010
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2010 12:17