Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy

 

 Podstawa prawna :
1.
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  - (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Borkowska
Osoba udostępniająca informację    Mariusz Różnowicz

 


 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:03