Przygotowanie umów użyczenia
 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , poz.93 z późn.zm.).


Opłaty:
Oplata skarbowa:
- za wniosek – 5,00 zł,
- za każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
O/ Święta Katarzyna nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy.

3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Borkowska
Osoba udostępniająca informację    Mariusz RóżnowiczZałączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie umów użyczenia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż