Rozgraniczenie nieruchomości


 


Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku.
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Oławie.


Dokumenty:

1. Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

2. Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

3. Protokół graniczny lub akt ugody,

4. Dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,

5. Kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozgraniczenie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż