Uchwała Nr VI/33/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr  VI/33/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia  22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr  153, poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uwzględnia się skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. nr NK.II.0914-7/7/07 na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/33/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż