Uchwała Nr VI/36/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok

 


Uchwała Nr  VI/36/07
 Rady Gminy Święta Katarzyna
 z dnia  22 lutego 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Budżetu i  Finansów na 2007 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.17 ust.2  Statutu Gminy Święta Katarzyna uchwalonego Uchwałą Nr XL/312/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r.  ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy  Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Budżetu i  Finansów na 2007 rok:         

1)     bieżące opiniowanie projektów uchwał mających

      skutki finansowe; 

2)     opiniowanie i rozpatrywanie spraw  zleconych przez

      Radę Gminy;

3)     współudział członków komisji w kontrolach

kompleksowych;

      4)   analiza kosztów budowy szkoły w Żernikach Wrocławskich -    do 30.04.2007 r.;

      5)  zapoznanie się ze sposobem pozyskiwania funduszy z Unii    -    do 30.09.2007 r.;

           Europejskiej  przez Gminę                                                                                   

      6)  opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2008 rok                   -    do 10.12.2007 r.

 

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się  Komisji Budżetu i  Finansów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/36/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż