Uchwała Nr VI/38/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 


UCHWAŁA NR VI / 38 /07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) w związku z art. 44b, art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b
i pkt 2 lit. a i b oraz art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w składzie:

 

Przewodniczący – Jerzy Fitek  – Wójt Gminy,

Członek – przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

Członek – Bogdan Kaleta    przedstawiciel Rady Gminy,

Członek – Marek Olczak    przedstawiciel Rady Gminy,

Członek – Jacek Madej  – przedstawiciel Rady Gminy.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/38/07 - w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż