Uchwała Nr X/67/07 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Groblicach

 


UCHWAŁA NR X/67/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicom w Groblicach

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Groblice:

1)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 335/1                                                         - ulica Pogodna;

2)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 301                                                            - ulica Parkowa;

3)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działki nr 41/3 i  nr 41/12                                           - ulica Lipowa;

4)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 103/16                                                       - ulica Różana;

5)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 103/17                                                       - ulica Lawendowa;

6)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działki nr 43/9, 332/1 i  332/2                               - ulica Kasztanowa.

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/67/07 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Groblicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż