Uchwała Nr XI/72/07 - w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów

 


Uchwała nr  XI / 72 / 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 23 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Ustanawia się symbole wsi Smardzów w postaci znaku i barw zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/72/07 - w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż