Uchwała Nr XII/79/07 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 


UCHWAŁA Nr XII/79/07

Rady Gminy w Świętej Katarzynie

z dnia 27 września 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Świętej Katarzynie działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr  14, poz. 89) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.  Nr  142,  poz. 1591  ze zm.), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 3/2007 Rady Społecznej działającej przy  Zespole Opieki Zdrowotnej z dnia 12 września 2007 r., która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/79/07 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż