Uchwała Nr XIII/89/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami

 


Uchwała Nr XIII/89/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna w zakresie braku odpowiedzi na ich wniosek z dnia 22 lipca 2007 r. dotyczący studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr  22/11/07  Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2007 roku w sprawie skargi  złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami na bezczynność Wójta Gminy Święta Katarzyna w zakresie braku odpowiedzi na ich wniosek z dnia 22 lipca 2007 r. dotyczący studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy uznaje skargę za niezasadną.

 

 § 2

Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy  Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/89/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 17:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż