Zarządzenie Burmistrza Siechnic 34-2012 - W związku z pozyskaniem dofinansowania dla projektu "Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ozorzyce" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, w nawiązaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna nr 29/2009 z dnia 07.05.2009 roku ustalam listę pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach zaangażowanych w realizację ww. zadania wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Siechnic 34-2012 - W związku z pozyskaniem dofinansowania dla projektu "Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ozorzyce" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, w nawiązaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna nr 29/2009 z dnia 07.05.2009 roku ustalam listę pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach zaangażowanych w realizację ww. zadania wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2012 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż