Uchwała Nr XIV/95/07 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 


UCHWAŁA NR XIV/95/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r nr 261 poz. 2306 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/352/06 Rady Gminy Święta Katarzyna dnia 5 października 2006 roku w sprawie gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta Katarzyna oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P Nr 30 poz. 235 z dnia 1990r.)

 

§1

1.   Powołuje Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzania spisu mienia w składzie:

 

1. Sławomir Szczepanik                        - przewodniczący

2. Barbara Nowak – Borkowska             - członek

3. Alfred Bedryjowski                           - członek

4. Jerzy Woźniak                                  - członek

5. Halina Zdęba                                   - członek

 

 

2.   Do zadań komisji należy przeprowadzenie spisu inwentaryzacyjnego, w którym będzie określone mienie ogólnonarodowe (państwowe) podlegające przekazaniu na rzecz Gminy.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/95/07 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż