Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 6 listopada 2013 roku, godz. 8:00

Porządek obrad LII sesji
Rady Miejskiej w Siechnicach
6 listopada  2013 roku, godz. 8:00

1.     Wnioski do porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołów L i  LI  sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczących komisji.
4.    Informacje i komunikaty burmistrza.
5.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
6.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
           Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
      4.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od    
          nieruchomości na 2014 rok.
           Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
           Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
       5.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
           środków transportowych na 2014 rok .
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
7.    Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów     
podatku  rolnego na 2014 rok.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
8.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Siechnice w roku 2013 kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty rat otrzymanych kredytów i pożyczek 
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
           Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
9.    Projekt uchwały Rady Miejskiej  zmieniającej uchwałę w sprawie  zarządzenia poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wnioskodawca: Burmistrz Siechnic
Referuje: Burmistrz Siechnic
           Opiniuje: Komisja Budżetu i Finansów
10 . Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Helena Demska
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz RóżnowiczZałączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 6 listopada 2013 roku, godz. 8:00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2013 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż