Uchwała Nr XXXIII/261/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie

 


UCHWAŁA nr XXXIII/261/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 161, poz. 1688) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się panią Dorotę Urbańską na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/261/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2008 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż