Uchwała Nr XXXIV/265/05 - w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble

 


UCHWAŁA Nr XXXIV/265/05

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 16 września 2005 roku

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala,
co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zawrzeć porozumienie partnerskie pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i francuską Gminą Sin-le-Noble.

 

§ 2

Do podpisania porozumienia partnerskiego upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna oraz Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV/265/05 - w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2008 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż