Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 25 września 2014Informacja - 23.09.2014 r.

Ze względu na brak wyjaśnienia przez potencjalnych inwestorów wpływu na oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji, Burmistrz Siechnic wycofuje z porządku obrad następujące uchwały:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice, dla terenu obejmującego część obrębu Grodziszów, gmina Siechnice

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu obejmującego część obrębu Grodziszów, gmina Siechnice


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Osoba odpowiedzialna za treść: Helena Demska
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz RóżnowiczZałączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 25 września 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2014 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż