Pozostałe informacje dotyczące działalności


Przedszkole jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Placówka działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
Realizuje cele i zadania w niej określone oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Organizację pracy przedszkola określa Statut.
Organ prowadzący: Urząd Miejski Siechnice
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Organami przedszkola są:
Dyrektor przedszkola
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Kompetencje poszczególnych organów przedszkola określone są w Statucie przedszkola

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Rakowska
Osoba zamieszczająca informację: Mariusz RóżnowiczZałączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozostałe informacje dotyczące działalności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2014 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż