Prowadzone rejestry


Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych
i uprawnionych do tego osób i instytucji w sekretariacie przedszkola.

Prowadzone rejestry, ewidencje:

- księga inwentarzowa środków trwałych

- księga inwentarzowa wyposażenia i środków nietrwałych

- ewidencja finansowo-księgowa

- ewidencja wynagrodzeń pracowników

-ewidencje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS

- ewidencja oprogramowania

- ewidencja materiałowa i magazynowa

- ewidencja wyposażenia pracowników w sprzęt, odzież i obuwie ochronne

- księga druków ścisłego zarachowania

- rejestr pieczęci i pieczątek

- ewidencja korespondencji

- ewidencja czasu pracy

- rejestr szkoleń bhp

- rejestr wypadków pracowników

- rejestr wypadków wychowanków

- ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych

- ewidencja danych o pracownikach

- rejestr upoważnień i pełnomocnictw

- ewidencja wyjść prywatnych i służbowych

- ewidencja dokumentacji archiwalnej

- księga zarządzeń dyrektora

- księga protokołów Rady Pedagogicznej

- księga protokołów Rady Rodziców

- rejestr wychowanków


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Rejestr zmian dokumentu

pokaż