Uchwała Nr XXXVII/285/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 


Uchwała Nr XXXVII  / 285  / 05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/215/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/285/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż