Zastępca Burmistrza

Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni: Lesław Kubik

Zadania Zastępcy Burmistrza

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1)    działanie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
2)    wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza;
3)    na polecenie Burmistrza składanie Radzie Miejskiej w Siechnicach okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej
w Siechnicach;
4)    opiniowanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych;
5)    bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Inwestycyjnego oraz Wydziału Komunalnego.
Zastępca Burmistrza pod jego nieobecność podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Burmistrza.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.02.2016
Data publikacji:18.02.2016 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż