Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Kokot

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.03.2016
Data publikacji:23.03.2016 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż