Uchwała Nr XXI/171/04 - w sprawie nabycia nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji i gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice, gmina Święta Katarzyna

 


UCHWALA NR XXI/171/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji i gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice, gmina Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Wójta Gminy, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice, gmina Święta Katarzyna, będącej współwłasnością Stanisławy Woźnej i Wiesława Gorlacha o powierzchni 3157 m2 (KW 10341), za kwotę 89.975 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/171/04 - w sprawie nabycia nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji i gruntów i budynków jako działka nr 77/4, położonej w obrębie Kotowice, gmina Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż