Uchwała Nr XXII/183/04 - w sprawie nadania nazwy hali sportowej w Siechnicach

 


Uchwała Nr XXII/183/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 października 2004 roku

 

w sprawie nadania nazwy hali sportowej w Siechnicach

 

Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. OZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się hali sportowej w Siechnicach nazwę:

"Hala sportowa imienia Huberta Wagnera".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/183/04 - w sprawie nadania nazwy hali sportowej w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż