Uchwała Nr XXII/186/04 - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

 


Uchwała Nr XXII/186/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 października 2004 roku

 

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz. 46) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się radnego Alfreda Bedryjowskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/186/04 - w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2008 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż