Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I

 

G M I N A     S I E C H N I C E

 

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I

 

 Jednostka publikująca

 kartę

 

 Karta informacyjna

 

 Data publikacji karty

  14.12.2016

 Odnośnik do e-

 formularza

 

 Opis Karty

 

 Nadzór nad Kartą

 

 

 Opis sprawy

  Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I

 Kogo dotyczy

  Właścicieli pojazdów nienormatywnych poruszających się po drogach

  gminnych

 Wymagane dokumenty

 

 1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 Formularze/ Wnioski do

  pobrania

 Wniosek

 Opłaty

 

1) Stawka opłaty:

·         50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

·         100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

·         200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

2) Opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby wypisów z zezwolenia (uzależnioną od liczby pojazdów).

 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

 

 Wydział Komunalny

 ul. Jana Pawła II 12

 55-011 Siechnice

 Miejsce składania dokumentów

 

 Urząd Gminy

 ul. Jana Pawła II 12

 55-011 Siechnice

 Termin załatwienia sprawy

  do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

 Podstawa prawna

 

·          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366)

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764)

·       Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
     publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póżn. zm.)
    

 Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Siechnice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Uwagi i dodatkowe

 informacje

 

Pojazd nienormatywny, to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach ustawy o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

 

Dopuszczalny masa całkowita w przypadku dróg gminnych wynosi 3,5t.

 

Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m, i nie obejmuje ona lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych.

 

Szerokość nadwozia pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić do 2,6 m.

 

Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:

1.pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu - 12,00m;

2.przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m;

3.pojazdu członowego - 16,50 m;

4.zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m

5.autobusu przegubowego - 18,75 m;

6.autobusu dwuosiowego - 13,50 m;

7.autobusu o liczbie osi większej niż dwie - 15,00 m;

8.zespołu złożonego z autobusu i przyczepy - 18,75 m;

9.zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy - 22,00 m;

10.motocykla, motoroweru lub roweru, pojazdu czterokołowego oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru, roweru lub pojazdu czterokołowego z przyczepą - 4,00 m.

 

Wysokość pojazdu nie może przekraczać 4,00 m.

 

 Opracował:

  Janina Stachera

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2016 15:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż