Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchawły w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Siechnicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Konsultacje, o których mowa zostaną przeprowadzone w dniach od 6 listopada
do 20 listopada 2017 roku do godz.15.00

 

1.          Konsultacje przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu
społecznego:

  1. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i serwisie informacyjnym Gminy Siechnice,
  2. umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
  3. wyłożenia projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach (Kancelaria),
  4. powiadomienia o treści projektu uchwały i rozpatrzenia uwag do projektu jednostek pomocniczych gminy oraz organizacji pozarządowych, z którymi gmina współpracowała dotychczas,
  5. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego
    w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach (3 piętro-sala sesyjna) w dniu
    10 listopada 2017 r. w godz. od 15:30  do 16.30.

2.   Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, koordynację działań oraz przygotowanie
sprawozdania z konsultacji odpowiedzialny jest pracownik Urzędu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Siwek

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat w sprawie konsultacji projektu Uchawły w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2017 14:46