Uchwała Nr XV/131/03

 


Uchwała Nr XV /131/03

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie skargi Państwa Teresy i Michała Danilewiczów na Wójta Gminy Święta Katarzyna

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz .U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Pracy Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Święta Katarzyna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2001 r. Nr 2, poz. 46 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Nr 11/2003 Komisji Rewizyjnej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie skargi Państwa Teresy i Michała Danilewiczów na Wójta Gminy Święta Katarzyna Pana Jerzego Fitka, Rada Gminy:

1) nie podziela zarzutu bezprawnego działania Wójta i skargę w tym zakresie uznaje za bezzasadną,

2) zwraca stanowczą uwagę Wójtowi Gminy na konieczność wykonywania uchwał Rady Gminy bez zbędnej zwłoki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/131/03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż