Uchwała Nr I/6/02

 


UCHWAŁA NR I/6/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 19 listopada 2002 roku

 

w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym'' 1 t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze.zm. oraz § 15 pkt 1 i pkt 2 ppkt 2 w związku z § 18 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Święta Katarzyna IDz.Urz.Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. nr 2, poz.461 Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Święta Katarzyna powołuje Komisję Gospodarczą i Rozwoju Gminy w składzie:

1/ radny Alfred Bedryjowski

2/ radny BogdanKaleta

3/ radny Roman Kasprowicz

4/ radny Marek Kogut

5/ radny Lesław Kubik

6/ radny Michał Młyńczak

7/ radny Jan Mroczkowski

8/ radny Jerzy Woźniak

§2

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, inwestycji, gospodarki nieruchomościami, transportu, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa gminnego, ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, promocji gminy oraz inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych komisji

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/6/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż