Uchwała Nr II/15/02

 


UCHWAŁA NR II/ 15 /02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna, panu Jerzemu Fitkowi wynagrodzenie miesięczne od dnia 19 listopada 2002 r. w wysokości:

l) wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w wysokości 3 900,- złotych

(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), ]

2) dodatek funkcyjny wg 8 grupy w wysokości 200% najniższego wynagrodzenia,

3) dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/15/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż