Uchwała Nr II/16/02

 


UCHWAŁA NR II /16/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 28 listopada 2002 roku

 

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 pkt 1 lit c, art. 4 pkt 1 i art. 20 ust 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz § 7 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacY-inych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz 707 r. ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna Jerzemu Fitkowi dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony od 19 listopada 2002 r. do 18 listopada 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 listopada 2002 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/16/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż