Uchwała Nr II/19/02

 


UCHWAŁA NR II/19/02

Rady Gminy Święta Katarzyna

dnia 28 listopada 2002 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie § 18 pkt l Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz.Urz.Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. nr 2, poz. 46 ) w związku z § 10 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji

Rady stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Święta Katarzyna Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ l

Rada Gminy zatwierdza wybór członka komisji, radnego Romana Kasprowicza na Wiceprze­wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/19/02
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż