Protokół nr XXXIV/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 września 2005 roku

 


Protokół  nr XXXIV/05

sesji Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 16 września 2005 roku

 

Po sprawdzeniu quorum, XXXIV sesję Rady Gminy Święta Katarzyna otworzył
i  obrady prowadził  wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak.

W sesji uczestniczyło 11 radnych (lista obecności w zał.), delegacja gminy francuskiej Sin-le-Noble z zastępcą mera Annie Malbeau Nowak na czele, przedstawiciele gminy włoskiej z zastępcą burmistrza Antonio Giuseppe Constantino, wójt Jerzy Fitek, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy, młodzież i grono pedagogiczne gimnazjum w Siechnicach oraz mieszkańcy gminy. Nieobecni byli radni: Michał Młyńczak, Roman Kasprowicz, Zbigniew Sieja i Marek Kogut. Sesja odbyła się w gimnazjum w Siechnicach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak powitał zebranych i zaproszonych gości. Wójt Jerzy Fitek przedstawił członków obydwu delegacji i poinformował jak doszło do nawiązania wzajemnych kontaktów.

Po sesji podpiszemy umowę o współpracy z Gminą Sin-le-Noble oraz list intencyjny z Gminą Cecina. Współpraca już się rozpoczęła, jest to wymiana dzieci i młodzieży oraz wzajemne kontakty  sportowe.

Uczniowie gimnazjum przedstawili prezentacje gmin Sin-le-Noble, Cecina i Święta Katarzyna.

 Zastępca mera Annie Malbeau Nowak poinformowała, że gmina Sin-le-Noble od 10 lat ma nawiązane kontakty z włoską gminą Cecina. Wyraziła zadowolenie z nawiązania kontaktów z  naszą gminą bo od dawna chcieli współpracować  z  Polakami. Chodzi im raczej o kontakty osobiste między mieszkańcami naszych gmin.

Zastępcą burmistrza gminy Cecina Antonio Giuseppe Constantino podziękował za zaproszenie. Gmina Cecina liczy 27 tys. mieszkańców, w czasie wakacji ich ilość wzrasta do 80 tys. Gmina ma nawiązane kontakty z gminami: z Hiszpanii od 25 lat, z Niemiec od 15 lat, z Francji od 10 lat. Antonio Giuseppe Constantino wyraził zadowolenie z rozszerzenia kontaktów o gminę polską bo pozwala to na budowę wspólnej Europy, którą buduje się od dołu.

Ad.1.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak prowadził obrady według następującego porządku:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble.

3. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Cecina.

Ad.2. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie uchwały ( w zał.) i zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w podstawie prawnej i w § 2 wyrazów „ w Świętej Katarzynie” wyrazami „Święta Katarzyna”.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz uznał uzasadnienie za zbyt lapidarne i zapytał na czym polegać będzie współpraca i jakie korzyści odniosą społeczności obydwu gmin.

 

-2-

 

Wójt Jerzy Fitek wyjaśnił, że  podpisanie porozumienia ma na celu sformalizowanie istniejących już kontaktów ( np. od 6 lat utrzymujemy kontakty z gminą Jesenik w Czechach bez pisemnej umowy). Podstawowym celem zawarcia porozumienia jest nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń, szczególnie dotyczy to młodzieży oraz wspólne pozyskiwanie środków.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/265/05  w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Sin-le-Noble głosowało 11 radnych (jednogłośnie).

Ad.3. Wnioskodawcą podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Cecina ( projekt w zał.) jest wójt.

Wójt Jerzy Fitek przedstawił uzasadnienie projektu uchwały ( w zał.).Celem podjęcia uchwały jest sformalizowanie kontaktów wzajemnych i upoważnienie wójta do podpisania porozumienia o współpracy. Wójt Jerzy Fitek  zgłosił autopoprawki polegające na zastąpieniu w podstawie prawnej i w § 2 wyrazów „w Świętej Katarzynie” wyrazami „Święta Katarzyna”.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Bogdan Kaleta  przedstawił  pozytywną opinię komisji o projekcie uchwały.

Radny Leopold Gomułkiewicz zapytał zastępcę burmistrza gminy Cecina jakie korzyści z podpisania aktu międzynarodowego odniesie szary mieszkaniec naszej gminy.

Antonio Giuseppe Constantino stwierdził, że na razie wyrażamy wolę podpisania w przyszłości porozumienia. Na jego podstawie chcemy budować kontakty, także ekonomiczne i pogłębiać w przyszłości współpracę. Jest wiele korzyści, które można odnieść, o których dzisiaj nie możemy mówić. Zwiedzając gminę Święta Katarzyna, daje się zauważyć duża przedsiębiorczość, gmina  jest otwarta na inwestycje ( może to zostanie w przyszłości wykorzystane). Podstawą wymiany młodzieży na pewno będzie turystyka. Zastępcą burmistrza gminy Cecina wyraził przekonanie, że porozumienie dojdzie do skutku.

Za przyjęciem uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/266/05  w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Święta Katarzyna i Gminą Cecina głosowało 11 radnych (jednogłośnie).

Po wyczerpaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak zamknął obrady. Sesja trwała od godz.15 do 1850 .

Wójt Jerzy Fitek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak oraz zastępca mera gminy Sin-le-Noble - Annie Malbeau Nowak  podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Następnie Wójt Jerzy Fitek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Woźniak oraz zastępca  burmistrza gminy Cecina - Antonio Giuseppe Constantino podpisali deklarację porozumienia o współpracy.

 

Protokołowała

H. Demska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIV/05 sesji Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16 września 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2008 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż