Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektów:

 

  1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów,
  2. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin – Szostakowice, Zębice,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości – etap II, gmina Siechnice.
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice dla terenu zlokalizowanego poza obszarem miejscowości,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice dla terenu wsi Sulęcin,

 

Wyłożenie ww. projektów odbędzie się w dniach od 18.12.2017 r. r. do 16.01.2018 r.

Uwagi dotyczące projektów należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Siechnice na adres 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz ( 717860983)

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2017 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż