Zarządzenia Wójta - 2008

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł

01/2008

22.01.2008

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz. nr. 545/155

02/2008

22.01.2008

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz. nr. 549/123, 549/134, 767/2, 548/14 Siechnice

03/2008

22.01.2008

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz. nr. 549/142, 549/125 Siechnice

04/2008

22.01.2008

Zarządzenie w sprawie  powołania stałej komisji ds. kontroli placów zabaw

05/2008

08.02.2008

Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego do budżetu na 2008 rok

06/2008

01.02.2008

Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Straży Gminnej

07/2008

01.02.2008

Zarządzenie w sprawie nadania Regulamiunu Mundurowego Straży Gminnej

08/2008

01.02.2008

Zarządzenie w sprawie powołania komórki organizacyjnej Urzędu Gminy

09/2008

14.02.2008

Zarządzenie w sprawie zmiany struktury zatrudnienia w JOSz

10/2008

14.02.2008

Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania zobowiązań

11/2008

14.02.2008

Zarządzenie w sprawie ustalenia cennika za wynajem pomieszczeń w obiekcie Hala Sportowa

12/2008

 

 

13/2008

 

 

14/2008

26.02.2008

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego dz. 549/122

15/2008

27.02.2008

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego Siechnice-Rynek

16/2008

 

 

17/2008

 

W sprawie powołania zespołu powypadkowego

18/2008

20.03.2008

Zatwierdzenie budżetu

19/2008

25.03.2008

Powołanie Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego obiektu Hali Sportowej w Siechnicach

20/2008

31.03.2008

W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

21/2008

31.03.2008

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

22/2008

15.04.2008

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego drogi pomiędzy rondem R-2

23/2008

16.04.2008

W sprawie sprzedaży działki nr 545/146 Siechnice

24/2008

21.04.2008

W sprawie zasad postępowania przy pobieraniu, wydawaniu i rozlicznia druków mandatów  

25/2008

05.05.2008

W sprawie zasad refundacji rozbudowy sieci wodociągowej przez inwestora prywatnego

26/2008

23.05.2008

W sprawie budżetu gminy na 2008 rok

27/2008

03.06.2008

W sprawie zamiany działki 222/6 za działkę gminną nr 223/3 obręb Siechnice

28/2008

04.06.2008

W sprawie sprzedaży działki nr 1027/7 Radwanice 

29/2008

16.06.2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

30/2008

16.06.2008

W sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym ...

31/2008

 

 

32/2008

18.06.2008

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej w UG

33/2008

20.06.2008

W sprawie zmiany zarządzenia

34/2008

25.06.2008

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania ZOZ

35/2008

27.06.2008

W sprawie budżetu gminy na 2008 rok

36/2008

27.06.2008

W sprawie sprawozdania finansowego GCK

37/2008

27.06.2008

W sprawie podziału wyniku finansowego GCK 

38/2008

30.06.2008

W sprawie zatwierdzenia finansowego ZOZ rok w Świętej Katarzynie za 2007 rok 

39/2008

18.07.2008

W sprawie powierzenia obowiązków pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień

40/2008

18.07.2008

W sprawie powierzenia obowiązków kierownika GOPS

41/2008

11.08.2008

W sprawie założeń do projektu budżetu na 2009 rok

42/2008

14.08.2008

Procedury kontroli finansowej UG

43/2008

18.08.2008

W sprawie budżetu gminy na 2008 rok

44/2008

29.08.2008

W sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu gminy na 2008 rok

45/2008

16.09.2008

W sprawie budżetu gminy na 2008 rok

46/200847/2008

17.09.2008

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego parku

48/2008

17.09.2008

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu budynku ZOZ

49/2008

23.09.2008

Komisja ds. kontroli placów zabaw

50/2008

01.10.2008

W sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego BUSa

51/2008

30.09.2008

W sprawie powołania zespołu ds. koordynacji prac – Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Święta Katarzyna

52/2008

17.10.2008

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

53/2008

23.10.2008

W sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie

54/2008

23.10.2008

W sprawie zmiany zarządzenia 19/2007

55/2008

04.11.2008

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego dobudowanej klatki schodowej

56/2008

19.11.2008

W sprawie bezprzetargowej sprzedaży Dz. Nr 846/2 w Świętej Katarzynie

57/2008

27.11.2008

W sprawie budżetu gminy

58/2008

03.12.2008

W sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

59/2008

05.12.2008

W sprawie sprzedaży Dz. Nr 4/16 Blizanowice-Trestno

60/2008

05.12.2008

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy

61/2008

5.12.2008

W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w latach 2008-2010

62/2008

10.12.2008

W sprawie wprowadzenia procedur finansowych gminy

63/2008

29.12.2008

Powołanie dyrektora ZOZ

64/2008

30.12.2008

W sprawie polityki rachunkowości

65/2008

31.12.2008

Zarządzanie w sprawie budżetu gminy

66/2008

31.12.2008

Zarządzenie w sprawie budżetu gminy

67/2008

31.12.2008

Zmieniające zarządzenie nr 17/99

68/2008

31.12.2008

Utworzenie funduszu pracowników dla UG

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta - 2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż