Zarządzenia Wójta - 2009


Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł

01/2009

13.01.2009

 w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

02/2009

27.01.2009

 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie polityki rachunkowej

03/2009

30.01.2009

 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym ogr. dz. 920/47, 48, 50

04/2009

30.01.2009

w sprawie wyposażenia pracownika UG w okulary przeznaczone do korekcji wzroku

05/2009

30.01.2009

 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej – zamówienia publiczne

06/2009

30.01.2009

 czynności z zakresu prawa pracy Wójta

07/2009

19.02.2009

 w sprawie sprzedaży dz. nr. 504, 505, 506

08/2009

23.02.2009

 w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na 2009 rok

09/2009

19.02.2009

w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2009 rok – doskonalenia nauczycieli

10/2009

24.02.2009

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki w Radwanicach

11/2009

28.02.2009

 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

12/2009

13/2009

01.03.2009

w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania dyrektora szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich

14/2009

02.03.2009

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kotowice

15/2009

17.03.2009

16/2009

18.03.2009

17/2009

20.03.2009

 w sprawie zatwierdzenia wyk. Z budżetu gminy za 2009 rok

18/2009

25.03.2009

 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe  …. …. Przeznaczone pod działalność gospodarczą na terenie gminy Święta Katarzyna

19/2009

27.03.2009

 w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań gminy

19/2009

30.03.2009

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych Biestrzyków

20/2009

31.03.2009

 w sprawie budżetu gminy

21/2009

01.04.2009

 w sprawie określenia stanowisk oraz rodzaje prac zleconych łączących się z dostępem do informacji niejawnych

22/2009

06.04.2009

 w sprawie

23/2009

07.04.2009

 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu gwarancyjnego obiektu Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

24/2009

07.04.2009

w sprawie powołania komisji ds. przebiegu gwarancji wybudowanej świetlicy w Iwinach

25/2009

07.04.2009

w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych

26/2009

27.04.2009

 w sprawie Rb-WS

27/2009

28.04.2009

 w sprawie budżetu

28/2009

05.05.2009

 w sprawie procedury windykacji należności

29/2009

07.05.2009

 w sprawie zakresu odpowiedzialności przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

30/2009

08.05.2009

 w sprawie powołania GKRPA

31/2009

14.05.2009

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

32/2009

27.05.2009

 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym dz. w komp.. Siechnice- Centrum

33/2009

27.05.2009

 regulamin organizacyjny

34/2009

03.06.2009

 sprzedaż lokali mieszkalnych Siechnice + Kotowice

34a/2009

03.06.2009

 wykup działki 409/1 w Żerniki Wrocławskie

34b/2009

03.06.2009

 wykup działki 330/5 w Żernikach Wrocławskich

35/2009

15.06.2009

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

36/2009

37/2009

19.06.2009

 w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

38/2009

19.06.2009

 

39/2009

23.06.2009

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCK

40/2009

23.06.2009

 w sprawie zatwierdzenie podziału wyniku finansowego GCK

41/2009

23.06.2009

 w sprawie budżetu gminy

42/2009

26.06.2009

 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia

43/2009

26.06.2009

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Świętej Katarzynie 2008 r.

44/2009

26.06.2009

 w sprawie ustalenia wykupu

45/2009

06.07.2009

 w sprawie w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działek 549/153, 549/44, 47, 49, Siechnice 246/25, 26 Mokry Dwór

46/2009

13.07.2009

 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat

47/2009

16.07.2009

 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2010 rok

48/2009

16.07.2009

 w sprawie nabycia działki nr 296/3 , 296/2 , 297/1  Radwanice od firmy Milart

49/2009

16.07.2009

 w sprawie sprzedaż bezprzetagowej dz. nr 366/1 Zębice  

50/2009

16.07.2009

w sprawie sprzedaż bezprzetagowej dz. nr 549/89 Siechnice - Alfaact

51/2009

21.07.2009

 w sprawie sprzedaż bezprzetagowej dz. nr 224.2 połozonej w obrębie Siechnice

52/2009

23.07.2009

w sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego kanalizacji

53/2009

31.07.2009

 w sprawie budżetu gminy

54/2009

BWB

54a/2009

21.08.2009

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

55/2009

24.08.2009

 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

56/2009

27.08.2009

 w sprawie przedstawienia Radzie informacji za I półrocze 2008

57/2009

01,09.2009

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla dyrektora JOSZ

58/2009

31.08.2009

 

59/2009

09.09.2009

 w sprawie nabycia dz. nr 502/1 Iwiny od firmy As-Hajto

60/2009

14.09.2009

 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie terenu boisk sportowych w miejscowościach Radwanice i Siechnice

61/2009

18.09.2009

 w sprawie Komisji ds. likwidacji sprzętu OSP

62/2009

18.09.2009

 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego

63/2009

21.09.2009

 w sprawie budżetu gminy

64/2009

21.09.2009

 w sprawie zakładowego planu kont

65/2009

21.09.2009

 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu „Równi w przyszłość …”

66/2009

22.09.2009

 w sprawie ustalenia ewidencji dla projektu „Rozwój form aktywnej… „

67/2009

 

68/2009

 

69/2009

30.09.2009

 W sprawie powołania komisji ds. odbioru stanu wykonania robót byłego UG

70/2009

08.10.09

BNB

71/2009

13.10.2009

 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowania WPI

72/2009

14.10.2009

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń

73/2009

30.10.2009

 w sprawie budżetu gminy

74/2009

09.11.2009

W sprawie nabycia dz. nr 77/1 Kotowice

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta - 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2009 09:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż