Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

 

Opłaty:
1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie prowadzenia sprzedaży alkoholu wynosi:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
    (z wyjątkiem piwa) – wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości – wnoszą opłatę podstawową wymienioną
w punkcie 1.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 27B, 55-011 Siechnice

nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (tel. 71 786 09 62/ 71 786 09 18).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Siechnic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2) Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3) Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.).

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Malwina Stanasiuk, Anna Borowska

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.05.2016
Data publikacji:12.06.2018 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.07.2020 07:53 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
24.07.2020 07:52 Usunięto załącznik Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc

(Aleksandra Chlebosz)
31.07.2019 12:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
11.06.2019 13:55 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
11.06.2019 13:55 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Usunięto załącznik Zgoda właścicieli na sprzedaż
napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:22 Usunięto załącznik Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
27.07.2018 14:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Usunięto załącznik Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:56 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "Zgoda właścicieli na sprzedaż
napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i
prawnego.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:23 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc

(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 09:55 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
01.12.2017 09:55 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
08.03.2017 16:02 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
18.05.2016 09:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
18.05.2016 09:58 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:34 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:34 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
11.01.2016 14:54 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:21 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:21 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.10.2015 10:23 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.10.2015 10:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:07 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:38 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:36 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 12:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
22.01.2015 11:47 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 13:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:05 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 12:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.01.2015 11:50 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
13.02.2013 15:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:39 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:39 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:10 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:09 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:49 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2012 11:46 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
29.05.2012 14:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
01.03.2012 07:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.01.2010 12:28 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.07.2009 11:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:05 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:05 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 11:45 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)