Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

Art. 18 1.

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust.6, ust 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9 - 14.

2. Zezwolenia, o  których mowa w ust. 1, wydawane są na okres do 2 dni.

 

Opłata:

Art. 18 1 ust. 3. Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za  poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

RODZAJ ZEZWOLENIA

43,75 zł

Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

Sprzedaż napojów alkoholowych 4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 27B, 55-011 Siechnice

nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (tel. 71 786 09 62/ 71 786 09 18).

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Siechnic w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
z akceptacją organizatora imprezy.

2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód uiszczonej opłaty za korzystanie z w/w zezwolenia.

3. Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Dowód uiszczonej opłaty w związku z wydaniem jednorazowego zezwolenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Malwina Stanasiuk, Anna Borowska

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.05.2016
Data publikacji:12.06.2018 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.08.2020 07:59 Dodano załącznik "wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenie na sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
13.08.2020 07:59 Usunięto załącznik wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
24.07.2020 07:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
24.07.2020 07:54 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Aleksandra Chlebosz)
23.07.2020 14:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
23.07.2020 14:37 Dodano załącznik "Zezwolenia jednorazowe - informacja na
BIP - poradnik interesanta.docx"

(Aleksandra Chlebosz)
23.07.2020 14:37 Usunięto załącznik wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
11.06.2019 13:54 Dodano załącznik "wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
11.06.2019 13:54 Usunięto załącznik wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Dodano załącznik "wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
10.01.2019 14:20 Usunięto załącznik wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:57 Dodano załącznik "wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
25.06.2018 13:57 Usunięto załącznik wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenie na sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych.doc

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:22 Dodano załącznik "wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenie na sprzedaż detaliczna napojów
alkoholowych.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:22 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:21 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych-1.doc"

(Aleksandra Chlebosz)
12.06.2018 14:21 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
23.05.2018 08:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
23.05.2018 08:46 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
08.03.2017 16:01 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
17.05.2016 07:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:35 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:35 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
17.05.2016 07:33 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
11.01.2016 14:54 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:22 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
09.11.2015 15:22 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
09.10.2015 10:22 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.04.2015 14:10 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
13.04.2015 14:09 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:05 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:04 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2015 13:01 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:41 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:40 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:40 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.02.2013 12:37 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 11:11 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.01.2013 10:58 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
03.12.2012 10:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.07.2012 14:48 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
09.07.2012 11:44 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
18.06.2012 08:26 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
18.06.2012 08:26 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
18.06.2012 08:26 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
29.05.2012 14:20 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
21.05.2012 22:59 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
21.05.2012 22:59 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
01.03.2012 07:47 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.01.2010 12:27 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
13.07.2009 11:03 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:04 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
26.11.2008 13:04 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 11:48 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)