Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tj. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm.), Burmistrz Siechnic zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do  naboru na członków  komisji konkursowej.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Mariusz Różnowicz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2019 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż