Projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU ŻERNIKI WROCŁAWSKIE W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, GMINA SIECHNICE – ETAP II

Projekt planu wyłożony jest w dniach od 15 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.  

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, na III piętrze w Sali Sesyjnej (pokój nr 301).

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na adres: biuro@umsiechnice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r.

 

Natomiast uwagi z zakresu ochrony środowiska mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), w tym poczty elektronicznej – na adres: biuro@umsiechnice.pl, do dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

W/w terminy określone zostały w obwieszczeniu z dnia 7 lipca 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zmianami)

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szutowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU ŻERNIKI WROCŁAWSKIE W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, GMINA SIECHNICE – ETAP II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2020 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż