Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Siechnice, dnia 1 września 2020 r.

WSS.523.1.2020

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SIECHNIC

 

Burmistrz Siechnic zaprasza do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 

I. CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

II. TERMIN KONSULTACJI:

Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 21 września 2020 r.

 

III. FORMA KONSULTACJI:

Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem instrumentów dialogu społecznego, w formie:

1) podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu, poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Siechnice http://www.siechnice.gmina.pl/ (zakładka organizacje pozarządowe), w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/ (zakładka organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Siechnicach;

2) wyrażenia pisemnej opinii na formularzu konsultacji;

3) organizacji spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach (3 piętro, sala sesyjna) w dniu 9 września 2020 r. o godz. 16:00.

 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 75, 71 786 09 53, adres e-mail: wss@umsiechnice.pl.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2020 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż