Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice

Projekt planu wyłożony jest w dniach od 03 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się ostatecznie w dniu 16 września 2020 r. o godz. 14.00, w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, na III piętrze w Sali Sesyjnej (pokój nr 301).

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Siechnic na adres: Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 października 2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Sulimów, gmina Siechnice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2020 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż