Potwierdzanie umów dzierżawy

Burmistrz Siechnic informuje, że znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

 

Zgodnie z ww. przepisami umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.

 

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy

dla gruntów położonych w Gminie Siechnice, będzie dokonywane

w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Siechnicach

pokój nr 113

tel. 71 786 09 60; 71 786 09 06; 71 786 09 24,

 

Należy zaznaczyć, że na podstawie powyższych przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

W celu uzyskania przedmiotowego potwierdzenia należy przedłożyć
w Urzędzie Miejskim oryginał umowy oraz jej kserokopię.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Potwierdzanie umów dzierżawy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Kruszyk-Obratańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2020 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż