Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice – ETAP I, oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego projektu

          Niniejszy wykładam do publicznego wglądu, w dniach od 15 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice – ETAP I,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przypominam, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, na III piętrze w Sali Sesyjnej (pokój nr 301).

Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Siechnicach należy stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa, nałożonego przepisami § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 1356, ze zmianami). Podczas wizyty w Urzędzie należy zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny i korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy drzwiach do windy na każdym piętrze Urzędu.

Jednocześnie przypominam, że istnieje możliwość wzięcia udziału w w/w dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu uczestnictwa w dyskusji publicznej w formie elektronicznej należy z co naj mniej jednodniowym wyprzedzeniem przesłać, za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenie, na adres: biuro@umsiechnice.pl, podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link z możliwością dołączenia do spotkania (jeżeli będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie). Uczestnictwo w dyskusji publicznej możliwe będzie poprzez program Microsoft Teams, który należy zainstalować na swoim komputerze lub skorzystać z przeglądarki EDGE lub Chrome.

Uwagi do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na adres: biuro@umsiechnice.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), a także ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

W/w terminy określone zostały w obwieszczeniu z dnia 7 października 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zmianami).

                                                                                                                               Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Witkowski, Tel. 71 786 09 38

www.siechnice.gmina.pl

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice – ETAP I, oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego projektu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Kruszyk-Obratańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.10.2020
Data publikacji:15.10.2020 07:32