Porządek obrad sesji nr XXXV/20 Rady Miejskiej w Siechnicach 10 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 w trybie zdalnym obradowania

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porządek obrad sesji nr XXXV/20 Rady Miejskiej w Siechnicach 10 grudnia 2020 roku o godz. 8.00 w trybie zdalnym obradowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Kruszyk-Obratańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2020 13:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:44 Dodano załącznik "uch. zmiana WPF.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:44 Dodano załącznik "uch. zmiana budzetu.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:44 Dodano załącznik "uch. Programu Wsparcia Rodziny.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:44 Dodano załącznik "uch. Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:44 Dodano załącznik "uch. Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Dodano załącznik "Załącznik do uchwały aglomeracja.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Dodano załącznik "zal. WPRiMUW....pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Dodano załącznik "Wieloletni Plan Rozwoju i
Modernizacji.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Siechnice.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:43 Dodano załącznik "REGULAMIN - rp.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Miejskiej w
sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Miejskiej w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Siechnice.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały Rady Miejskiej w
sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Program_Profialktyka uzależnień
2021.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Program wspierania rodzin na lata
2021-2023.pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Program Przeciwdziałania Przemocy
....pdf"

(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Postanowienie wody polskie.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Postanowienie wody polskie -opinia.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 13:40 Dodano załącznik "Opis aglomeracji.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
04.12.2020 11:31 Utworzenie dokumentu.
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )