INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE

 INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE

Beneficjent – odbiorca:

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Dane banku: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 27B, 55-011 Siechnice

Numer rachunku bankowego

Opłaty z tytułu

Indywidualne konta masowe

Brak możliwości opłacania podatków w Kasie Urzędu

 

 - podatek od nieruchomości
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,

 od osób fizycznych i prawnych,

 

   89 9584 1092 2010 1000 0101 0004   

 

 - opłaty skarbowe (wszystkie tytuły),

 - wieczyste użytkowanie gruntów,
 - dzierżawy,
 - sprzedaż mieszkań,
 - sprzedaż lokali,
 - sprzedaż gruntów,
 - przekształcenia,
 - opłaty za udostępnienie danych osobowych,
 - opłaty ewidencyjne,

- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

-opłaty za zajęcie pasa drogowego.

78 9584 1092 2010 1000 0101 0008  

 Wpłaty wadium, kaucje za wynajem świetlicy wiejskiej.

   

 

SWIFT:  POLUPLPR

IBAN dla indywidualnych kont masowych IBAN PL nr konta xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

IBAN dla pozostałych wpłat  IBAN PL
89 9584 1092 2010 1000 0101 0004   


Dane informacyjne:

 

Osoba odpowiedzialna za treść

Krystyna Chmura - Skarbnik Gminy

Osoba udostępniająca informacje

Mariusz Różnowicz

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 14:27