Zastępca Burmistrza

Funkcję Pierwszego Zastępcy Burmistrza pełni: Lesław Kubik

Zadania Pierwszego Zastępcy Burmistrza:

Do zakresu działania i kompetencji Pierwszego Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. Działanie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza.
  2. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza.
  3. Opiniowanie i podpisywanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych.
  4. Bezpośredni nadzór, koordynacja i prowadzenie zadań: Wydziału Inwestycyjnego i Wydziału Komunalnego.

Pierwszy Zastępca Burmistrza pod nieobecność Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zobowiązany jest także do ścisłej współpracy z Inspektorem Danych Osobowych w zakresie realizaji zadań związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto Pierwszy Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Burmistrza.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.02.2016
Data publikacji:18.02.2016 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż