Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Termin odpowiedzi:
Do 14 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w Siechnicach.

Wypełniony wniosek można dostarczyć:
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
- drogą elektroniczną na adres akrysiewicz@umsiechnice.pl
- bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji (wzór w załącznikach).

Dodatkowe informacje:
Uchwała nr XXVII/189/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Siechnice na lata 2016-2023 nie ustanawia na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz nie został wyznaczony obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Osoba odpowiedzialna za treść:

Adam Krysiewicz, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, tel. 71 786 09 50, akrysiewicz@umsiechnice.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paulina Klujew
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2016 13:20